ویزیت حضوری

ویزیت تخصصی و فوق تخصصی در مطب به صورت حضوری با اخذ نوبت اینترنتی و یا تلفنی


ادامه مطلب

ویزیت تلفنی

ویزیت تخصصی و فوق تخصصی تلفنی و به صورت غیرحضوری با اخذ نوبت اینترنتی


ادامه مطلب

مشاوره تغذیه کودکان

خدمات مشاوره تغذیه برای نوزادان، کودکان و نوجوانان در کلینیک تخصصی مشاوره تغذیه


ادامه مطلب

خدمات بیمارستانی و بستری

خدمات ویزیت، آندوسکوپی و بستری بیمارستانی در بخش های دولتی و خصوصی


ادامه مطلب
 • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی از سال 1363 تا کنون

  دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

  استاد تمام

 • مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی برای چند دوره

  گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

  مدیر گروه

 • رئیس بخش گوارش و پاراکلینیک آندوسکوپی بیمارستان کودکان مفید

  بخش گوارش و پاراکلینیک آندوسکوپی

  رئیس

 • رئیس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

  مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

  رئیس

 • رئیس هیأت بورد رشته تخصصی کودکان

  هیأت بورد رشته تخصصی کودکان
  هیأت بورد رشته تخصصی کودکان

  رئیس