زندگی نامه

 

آقاي دكتر علي اكبر سياري

زندگی نامه

 

 

 

تحصیلات دانشگاهی:
پزشکی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۵۶-۱۳۴۹ (دانشجوی ممتاز)
متخصص اطفال ،فوق تخصص گوارش،استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی

فعالیت های علمی و اجرایی:
۱-استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی آذر ۱۳۶۳ بعنوان استادیار گروه اطفال و تداوم آن تا کنون
۲-معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و آموزش عالی  29/6/1367- 18/8/1364
3-قائم مقام و معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی  21/6/1368-29/6/1367
4-معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۲۱/۱/۱۳۷۰-۲۱/۶/۱۳۶۸
۵-معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سرپرست مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۷/۶/۱۳۷۲-۲۱/۱/۱۳۷۰
۶-معاون وزیر و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی۱۹/۳/۱۳۷۴-۱۷/۶/۱۳۷۲
۷-معاون بهداشتی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ۲۸/۱۰/۱۳۷۹-۱۵/۶/۱۳۷۶
۸-معاون امور هماهنگی و دبیر مجامع ، شوراها و هیأت های امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از  28/10/79  لغایت ۶/۷/۸۴
۹- مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۶/۷/۸۴ لغایت
۱۰- ریاست بخش گوارش بیمارستان کودکان مفید از خرداد ماه ۸۳ تا کنون
۱۱- مدیر گروه اطفال از تیرماه ۸۶ تا کنون

خلاصه اي از ليست مقالات منتشر شده به زبان فارسي

  1. سیاری علی اکبر ، اسدی لاری ، اولویت گذاری در تامین سلامت ، مجله طب و تز کیه ، شماره ۴۷ زمستان ۱۳۸۱
  2. سیاری علی اکبر ، ایمان زاده فرید ، کرمی حسین و همکاران ، بررسی وضعیت سلامت جسمی، روانی، دانش آموزان پایه اول راهنمایی کشور

در سال تحصیلی ۷۸-۱۳۷۷ ، مجله طب و تزکیه ، شماره ۴۴ ، بهار ۱۳۸۱

  1. سیاری علی اکبر ، اپیدمولوژی سرطان کودکان در ایران ،مجله بیماریهای کودکان ایران، سال دوازدهم ، شماره ۳ ، پائیز ۱۳۸۱
  2. سیاری علی اکبر ، بررسی مصرف تنقلات در کودکان زیر ۳ سال مناطق شهری و روستایی ، فصلنامه فیض ، شماره ۲۱ ، مهرماه ۱۳۸۱
  3. سیاری علی اکبر ، وضعیت عفونت انگلی در ایران ، مجله پژوهنده ، شماره ۵ (پی در پی ) ۲۵ آذر و دی ۱۳۸۲ ، ص ۳۰۹
  4. سیاری علی اکبر ، شیخ الاسلام ربابه ، عبدالهی زهرا ، کم خونی در کودکان ۱۲-۲ سالهُ کشور ، مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ،

دوره ۲۲ ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۳

  1. دکتر علیاکبر سياری ، دکتر مهرنوش حساس يگانه ، مهندس ناصر ولائی ،

بررسی ارتباط تنگی مقعد با کوليک شيرخوارگی نشريه پژوهنده، ۱۳۸۹; ۱۵ (۶) :۲۴۲-۲۴۶

  1. ایمان زاده فرید، صالح پور شاداب، نریمان شاهین، سیاری علی اکبر. مجله بیماری های کودکان ایران ۱۳۸۲:۱۳(۱):۳۷-۴۱٫