بازدید دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نهمین روز نوروز ۹۶

11 می, 2018 - drsayyari

بدون دیدگاه

    بازدید دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نهمین روز نوروز